Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 10 2015

9938 19c3
Reposted fromniewychowana niewychowana viaParadies Paradies
2386 3185 500
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viaidjet idjet
7181 2790 500
Reposted fromhalucine halucine viaKACHA KACHA
Być może w ustach osoby w moim wieku zabrzmi to trochę głupio, ale chcę, żeby wszystko było jasne: należę do ludzi, którzy lubią być sami. Podkreślę to raz jeszcze: jestem osobą, która nie cierpi z powodu samotności. Godzina lub dwie codziennego samotnego biegania, podczas których z nikim nie rozmawiam, oraz kolejne cztery czy pięć godzin samotnego siedzenia za biurkiem nie są dla mnie ani trudne, ani nużące. Mam taką skłonność od najwcześniejszych lat, kiedy - mając wybór - znacznie bardziej wolałem czytać książki albo słuchać w skupieniu muzyki, niż spotykać się z innymi. Zawsze mam mnóstwo pomysłów na to, co mogę robić sam.
— Haruki Murakami
Reposted fromautunno autunno viaidjet idjet
8853 84ba 500
Reposted fromSAIGONMARKET SAIGONMARKET viaKACHA KACHA
Reposted fromliszka liszka viaKACHA KACHA
Nic mi nie jest, dajcie
mi spokój. Z głową w dłoniach
tak siedzę i siedzę. Jakże im
opowiem o tej długiej
i splątanej drodze.
— Różewicz
Reposted frommathema mathema viaidjet idjet
فرح | via tumblr
Reposted fromweightless weightless viaidjet idjet
1674 5086
Reposted fromkrzysk krzysk viaidjet idjet
6687 d169
Reposted frombukoz bukoz viakatzencontent katzencontent

February 09 2015

8327 4f93
Reposted fromlulku lulku viaidjet idjet
8446 5d6d
Reposted fromerial erial viaidjet idjet
3416 9d06
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viatygryswpaski tygryswpaski

January 18 2015

9041 c667 500
Statystyka... taka piękna...
7622 ce26
Reposted fromdailylife dailylife viatygryswpaski tygryswpaski
3887 b028
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viacigarettes cigarettes
- Co robisz? - Tańczę w myślach.
— me
Reposted fromnimfomanka nimfomanka
Pozwól, że dam ci życiową radę: jeżeli kiedyś będzie się rozpadał jakiś twój związek, ogólnie lepiej jest być opuszczającym niż opuszczanym, ponieważ opuszczający opuszcza, a opuszczany jest opuszczony. Opuszczający ma co najwyżej lekkie poczucie winy.
— Woody Allen, Wszyscy mówią: kocham cię
Reposted frommarysia marysia viatygryswpaski tygryswpaski

January 17 2015

5280 f1e3
Reposted frommuczalucza muczalucza viatygryswpaski tygryswpaski
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl