Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 21 2015

4972 97f5 500
Reposted fromsoSad soSad viakostro kostro
Sponsored post
5371 6093 500
rockyourmind, foods, 2010-2020.

So Long, and Thanks for All the Fish.
Reposted fromRockYourMind RockYourMind
“Zdarzyłem się Tobie. Ludzie czasem zdarzają się sobie. Oszukujemy się, że mamy nad tym władzę. To nieprawda. Zdarzamy się sobie. Tak. Zdarzyłaś się mi.
I boję się, że możesz zdarzyć się komuś innemu.
— Robert K. Bloom
Reposted frombeatkazz beatkazz viaproud-for-love proud-for-love
Reposted fromFlau Flau viaproud-for-love proud-for-love
Zawsze byłam sama i pewnie zawsze już będę, nawet jeżeli blisko jest jakiś mężczyzna. Dawno temu popełniłam ten sam błąd, który bez przerwy popełniają kobiety: myślą, że kiedy spotkają fajnego faceta, to od tej pory będą szczęśliwe, bo on się nimi zaopiekuje i zadba o wszystko. Dużo czasu zabrało mi zrozumienie, że to najbardziej samobójcza rzecz, którą można zrobić.
— Beata Pawlikowska
Reposted fromnudes nudes viaproud-for-love proud-for-love

February 18 2015

#473
Reposted fromMiauuuKurwa MiauuuKurwa
9216 fcf1 500
Reposted fromimaddgine imaddgine viaidjet idjet
8063 3901 500
Reposted fromadzix69 adzix69 viaidjet idjet
3514 ad5b
Reposted fromidjet idjet
2308 832c
Reposted frompsychoo psychoo viatygryswpaski tygryswpaski
1978 ea84 500

grayxvx:

You’re putting way too much faith on me. If you slip we’re both screwed and that’s not how I wanna die.

February 13 2015

5001 78bd
Reposted fromidjet idjet
5489 f810
Reposted frommisza misza viaidjet idjet
2195 b600

jennivudu:

PSA of the day.

Reposted fromdictiosus dictiosus viatygryswpaski tygryswpaski
8925 ac76
Reposted fromjohnkeats johnkeats viakatzencontent katzencontent

February 10 2015

9012 b8c4
Reposted fromParadies Paradies
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...